Wymiana walut.

Kantory to obecnie powszechny widok na polskich ulicach, warto jednak pamiętać, że nie zawsze tak było. Wymiana walut, nie była możliwa przez rokiem 1989. Sztywno określony kurs złotego nie miał nic wspólnego z jego rzeczywistą wartością, tym samym uwolnienie kursu polskiej waluty w początkach lat dziewięćdziesiątych wiązało się ze sporym gospodarczym szokiem związanym ze spadkiem realnej wartości środków zgromadzonym w polskich złotych.

 

Jest to idealny przykład tego, ze wartość waluty nie może być określana w oderwaniu od środowiska w jakim ma być stosowana tj. wymiany międzynarodowej. To w wyniku porównania do innych walut można jasno rzetelnie określić realną wartość danej jednostki płatniczej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że uwolnienie kursu danej waluty pozwala na możliwe ataki na jej wartość w wymianie międzynarodowej. Dlatego też, po raz kolejny okazuje się, że posiadanie własnej waluty poza wieloma zaletami wiąże się z szeregiem obowiązków ciążących na jej emitencie czyli Banku Centralnym

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie