Wymiana walut w PRL.

W dniu 16 marca 1989 r. w Świecku został otworzony pierwszy w Polsce kantor wymiany walut. Był to swoisty koniec czasów w których wymianą złotego na inne waluty zajmowali się waluciarze i cinkciarze. Tak naprawdę jednak było to w istocie jedynie legalna kontynuacja nielegalnej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej profesji. Sama nazwa „cinkciarz” określająca osoby handlującej walutą swe początku bierze dopiero w końcu lat 60.

 

To wtedy coraz większej liczbie zachodnich turystów należało zaproponować w ich języku ojczystym atrakcyjniejszą ofertę niż oficjalny kurs po którym wymieniano na złote dolary, marki czy nawet korony.
Cinkciarz ostatecznie wyparł z powszechnego użycia poprzednie, funkcjonujące od czasów wojennej okupacji, nazwy ruchomych, żywych kantorów wymiany takie jak czarnogiełdziarze czy też waluciarze albo znane do dziś koniki. Bez wątpienia możną powiedzieć, że to lata wojny były podwalina i prawdziwą szkołą dla przyszłego podziemnego rynku wymiany walut w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie