Obcokrajowiec w polskim banku

Obcokrajowiec, który chce założyć konto w polskim banku, musi, tak jak i Polak, zapoznać się najpierw z ofertą banków i wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie. Tam, w zależności od kraju, z którego pochodzi, musi okazać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy obywateli Unii Europejskiej), wiza (np. Białorusini czy Rosjanie) oraz karta pobytu uzasadniająca cel i okres pobytu w kraju (np. małżeństwo, nauka, praca czy zawarcie kontraktu). Czasami banki mogą prosić o okazanie numeru PESEL, który jest potwierdzeniem dłuższego pobytu w Polsce, a który uzyskać może w organach administracji wojewódzkiej. Dalszy proces zakładania konta jest identyczny jak w przypadku Polaka. A co w sytuacji, gdy obcokrajowiec pragnie pożyczyć pieniądze? W banku, tak jak i obywatel Polski, musi być zameldowany na pobyt stały oraz posiadać umowę o pracę (lub jego polski współmałżonek). Chwilówki raczej nie otrzyma, ponieważ wymaganym dokumentem jest polski dowód osobisty i numer PESEL, jednak odpowiednie udokumentowanie swej tożsamości może wpłynąć na decyzję tego rodzaju instytucji.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie