Inwestycje

image Inwestycja jest to przemiana środków finansowych na dobra, które w przyszłości przyniosą korzyści, np. metale szlachetne, kruszce, firmy, dobra do produkcji innych dóbr i usług, nieruchomości czy akcje. Korzyści te wynikają głównie z przyrostu wartości aktywów (np. kupujemy coś taniej a po jakimś czasie sprzedajemy drożej), z otrzymania odsetek (lokaty bankowe) lub dywidend (udziały w zyskach danego przedsiębiorstwa czy spółki). Na jakiś czas wyrzekamy się konsumpcji, aby osiągnąć wyznaczone cele finansowe czy materialne. Inwestycje dzielą się na kapitał trwały i kapitał w zapasy. W przypadku pierwszego mamy do czynienia z inwestowaniem w mieszkania, bloki komunalne oraz takie inwestycje, które nie powiększają zapasów. Kapitał w zapasy (można go nazwać produkcyjnym) to maszyny, budynki, materiały i surowce, które na bieżąco wykorzystujemy do rozwoju działalności gospodarczej, co skutkuje zwiększonym przychodem, czyli są to korzyści z transakcji handlowej. Aby w coś zainwestować, musimy wziąć pod uwagę czas trwania takiej inwestycji, wartość nakładów, oczekiwane korzyści po upływie ustalonego czasu trwania oraz czynniki ryzyka.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie