Gwarancja de minimis

image Pomocą de minimis określa się pomoc państwa w zakresie, która jest na tyle drobna, że nie zagraża konkurencji na rynku, tj. nie wyróżnia i wzbogaca firmy, której udzieliła pomocy, a jedynie pomaga jej się rozwijać i dalej działać, jednak nie w przypadku firmy, która znajduje się w trudnej sytuacji. Kwota tej pomocy musi być niższa niż 200 tysięcy euro w okresie 3 lat. Dotyczy ona głównie nie gratyfikacji pieniężnych, lecz na przykład odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia go na raty lub, znacznie rzadziej, umorzenia zaległej kwoty podatku z odsetkami. Wskazane ulgi mogą być udzielone tylko w przypadku ważnego interesu publicznego lub podatnika. Gwarancja de minimis nie obejmuje kilku podmiotów, a wśród nich m.in. zajmujących się rybołówstwem, wydobyciem węgla i jego rozprowadzaniem, obracających produktami rolnymi czy je produkujących. Osoba ubiegająca się o tę formę pomocy musi dodatkowo przedstawić dotychczasowo uzyskaną pomoc de minimis w ciągu ostatnich trzech lat celem wyliczenia kwoty uzyskanych korzyści.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie