Czym jest system bankowy

image System bankowy to wszystkie instytucje bankowe i finansowe oraz zespół norm określających ich wzajemne stosunki i powiązania z otoczeniem. Jest to także ilość i rodzaj banków działających w danym państwie. Elementami systemu bankowego są banki centralne, operacyjne (banki komercyjne, depozytowo – kredytowe), specjalne (inwestycyjne, hipoteczne, komunalne) oraz kasy oszczędnościowe i spółdzielczość kredytowa. Bank centralny emituje i reguluje podaż pieniądza. Banki komercyjne tworzą depozyty i przekształcają je w kredyty. Oprócz tego banki pełnią różne funkcje – dokonują rozliczeń pieniężnych na zlecenie klientów, umożliwiają przepływ środków finansowych między podmiotami gospodarczymi, zabezpieczają (a właściwie z reguły powinny) interesy klientów, oraz wpływają na rozwój przedsiębiorców lokalnych jako dawcy kapitału. Bankiem centralnym w naszym kraju jest Narodowy Bank Polski. Oprócz tego istnieje Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz dobrze rozwinięty sektor banków komercyjnych i spółdzielczych.

Komentarze są zamknięte.


Najnowsze komentarze
    Szukaj
    Kategorie